تماس با ماتماس با مادفتر مرکزی


آدرس: مهرآباد جنوبی، 20 متری شمشیری

پست الکترونیکی: v.heydari90@gmail.com

تلفن: 09125035834 _ 66604728

مراحل دریافت مشاوره حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت
تعیین وقت مشاوره حضوری یا تلفنی
شما میتوانید از طریق تماس با خطوط ارتباطی و گذاشتن پیام در شبکه های اجتماعی جهت تعیین وقت مشاوره اقدام نمایید.
پرداخت هزینه مشاوره
شما میتوانید جهت مشاوره تلفنی و تعیین وقت، و نهایی‌سازی رزرو خود مبلغ مشاوره را پرداخت و تصویر فیش بانکی مرتبط را از طریق شبکه های اجتماعی ارسال نمایید.
عقد قرارداد الکترونیکی وکالت
در این گام با بستن قرارداد الکترونیکی، وکالت شما از طریق سامانه ثنا با وکیل منعقد می‌گردد
آغاز وکالت
و حالا تا رسیدن به حقتان در کنار شماییمما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدارسال دیدگاه


ایمیل
توضیحات