جزئیات خدمات به ایرانیان خارج از کشور


خدمات به ایرانیان خارج از کشور

خدمات به ایرانیان خارج از کشور

ایرانیان خارج از کشور در هر نقطه از این کره خاکی که باشند و با هر قومیت، زبان، فرهنگ و طرز تفکری از سرمایه‌های بی‌مانند کشورمان محسوب می‌شوند که به عنوان نمایندگان ایران همواره به ریشه و فرهنگ این آب و خاک پایبند بوده‌اند و به نوبه خود در هر جایگاهی در اندیشه بالندگی و سربلندی نام ایران هستند. و گروه حقوقی ما در تمامی زمینه های حقوقی با شما همراه خواهد بود.

دعاوی ملکی و قراردادهای ایرانیان خارج از کشور

دعاوی خانوادگی ایرانیان خارج از کشور

انجام امور اداری و کاری در ایران

اداره‌ی اموال واقع شده در ایران

اطلاع از دعاوی حقوقی ایرانیان مقیم خارج از کشور