جزئیات دعاوی کیفری


دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

باید گفت دعوای که فرد برای اعلام وقوع جرم به مراجع قضایی یا مجازات فرد مجرم مطرح می کند ، دعوای کیفری است . در واقع دعوای کیفری زمانی که یکی از عناوینی که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین گردیده مطرح می شود . از جمله عناوین مجرمانه مانند : قتل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، جعل ، فحاشی ، توهین و  ..... می باشد .
به فردی که برای رسیدگی به یک جرم به دادسرا مراجعه می کند شاکی می گویند . 
لازم به ذکر است که شکایت در دادسرا با برگه مخصوصی با عنوان شکوائیه که در واقع تقاضای کتبی یا شفاهی است آغاز می گردد .