جزئیات دعاوی ملکی


دعاوی ملکی

دعاوی ملکی

منظور از دعاوی ملکی یا دعاوی راجع به املاک دعاوی و اموری است که در آن موضوع خواسته یک ملک بوده و یا منشأ اختلافات طرفین ناشی از یک ملک یا مال غیرمنقول است اعم از زمین، آپارتمان، مغازه، عمارت، خانه دربستی، باغ و امثال این‌ها.

مواردی که مشمول عنوان و تعریف دعاوی ملکی می‌شود عبارتند از: فسخ قرارداد، افراز و تقسیم املاک مشاع، اخذ دستور فروش ملک مشاع، اخذ به شفعه، اراضی موات، تخلیه، خلع ید، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت از حق، تجویز انتقال منافع، دعاوی مربوط به منابع طبیعی، دعاوی مربوط به شهرداری، همچنین دعاوی ملکی شامل مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، الزام به فک رهن، اخذ صورت مجلس تفکیکی، اخذ پایان کار، دعاوی مربوط به موقوفات، تعدیل اجاره بها، مطالبه اجرت المثل، تنفیذ مبایعه نامه نیز می‌باشد.

انواع دعاوی ملکی

دعاوی ملکی به سه دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند:

دعاوی ملکی حقوقی

دعاوی ملکی کیفری

دعاوی ملکی ثبتی